En karriär som PADI-proffs Våra utbildningspaket Instruktör Ban's 5-star CDC Priser Kontakta oss
Karriär & arbetsmöjligheter PADI Divemaster:
Steg 1
Instruktörskursen:
Steg 2
 
Assistant Instructor

DefinitionEn PADI Assistant Instructor (AI) är en PADI Divemaster som genomgått vidareutbildning för att kunna undervisa på egen hand. En AI kan inte individuellt undervisa alla PADI-kurser, men är auktoriserade att utföra segment av de flesta program. T.ex. utvärdera vissa bassängdyk i nybörjarkursen (Open Water), och undervisa teori. Det finns emellertid vissa kurser som en PADI AI får undervisa på egen hand, och det är Project AWARE Specialty Course, Project AWARE Coral Reef Conservation Specialty Course, och Peak Performance Buoyancy Specialty Course.
är den första delen av IDC – Instructor Development Course som i sin helhet gör Dig till en fullt kvalificerad PADI Instruktör – PADI Open Water Scuba Instructor. PADI Assistant Instructor är alltså det bästa alternativet för en Divemaster som är redo att ta nästa steg inom ledarskapsutbildningen, men kanske
 
PADI Flowchart - Klicka för att förstora
inte har tid att stanna och genomföra hela instruktörsutbildningen Instructor Development Course (IDC), eller av någon anledning inte känner sig redo göra hela IDC.

Förhandskrav

Vara certifierad PADI Divemaster, eller ha motsvarande utbildning från annan sportdykarorganisation.

Utbildningsstruktur

PADI Assistant Instructor blir den som framgångsrikt genomgår den ”första halvan” av Instructor Development Course (IDC). PADI Assistant Instructor certifieras av den PADI Course Director eller IDC-Staff Instructor som genomför utbildningen. Hos oss åtnjuter Du som elev dock ”Always a Course Director Guarantee”, vilket innebär att Du kommer att bli utvärderad och utbildad av en PADI Course Director, och riskerar inte att behöva hålla tillgodo med en lärare med mindre erfarenhet.


Vägen till att bli en fullt kvalificerad PADI Instruktör – PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI) genom instruktörsutbildningen PADI Instructor Development Course (IDC)


Definition

PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI) kallas en fullt kvalificerad PADI Instruktör. En OWSI kan undervisa nästan hela systemet – alltifrån att certifiera PADI Open Water Divers ända upp till att utbilda PADI Divemasters. PADI Open Water Scuba Instructor är en eftertraktad yrkestitel inom sportdykning, och blir Din biljett till att undervisa andra människor PADIs utbildningar, och arbeta på jordens vackraste platser.

Förhandskrav

 • Vara certifierad PADI Divemaster eller Assistant Instructor, eller ha motsvarande utbildning från annan sportdykarorganisation.
 • Ha 100 dyk loggade i Din loggbok. Om du inte har 100 dyk än, men är Divemaster, så bjuder vi på de dyk Du behöver få ihop.
 • Ha utbildning i Hjärt- Lungräddning och första hjälpen. Precis som Du får i samband med Rescue-kursen, ofta i form av EFR (Emergency First Response). Har Du ett gällande sådant från Din Rescue Diver-kurs, så är det fullgott.
 • Ha fyllt 18 år
Utbildningsstruktur

För att bli PADI Open Water Scuba Instructor måste Du genomgå hela instruktörsutbildningen PADI Instructor Development Course (IDC). En IDC tar hos oss 10 dagar, med tre extra dagar för repetition av viktiga delar. Innehållet i en PADI IDC är följande:

- Ett antal föreläsningar som förbereder Dig för att bli instruktör i olika avseenden. Vissa handlar om att undervisa kurser i synnerhet, medan andra föreläsningar talar mer allmänt om arbetet som PADI instruktör. Dessa föreläsningar förbereder Dig för yrket som instruktör. Varje föreläsning är mellan 30-120 minuter. Till rubrikerna på dessa föreläsningar hör:

 • Learning, Instruction and The PADI System
 • Teaching in Confined Water.
 • PADI Discover Scuba Diving and Snorkeling Programs
 • Diver Retention Programs (Scuba Review and Discover Local Diving)
 • Developing Academic Presentations
 • Conducting Open Water Training Dives
 • Project AWARE & Peak Performance Specialty Courses
 • Dive industry Overview
 • The Business of Diving
 • General Standards & Procedures
 • PADI Scuba Diver & PADI Open Water Diver Course
 • Continuing Education Philosophy
 • Adaptive Teaching
 • Legal Responsibility and Risk Management
 • Adventures in Diving
 • Specialty Diver Courses
 • Rescue Diver Course
 • Divemaster Course
 • How to teach the Recreational Dive Planner.
 

Andra segment av Din IDC är:

- Du får lära Dig en av PADI standardiserad mall för hur en teorilektion ska se ut. En mall som Du tillsammans med Din instruktörsmanual kan använda för att undervisa alla PADI-kurser, från nybörjarnivåerna upp till Divemaster.

- Du får lära Dig en av PADI standardiserad mall för hur Du presenterar, och lär elever att bemästra övningar i skyddat vatten, som t.ex. bassängövningarna i Open Water Diver-kursen.

- Du får lära Dig en av PADI standardiserad mall för hur Du presenterar, och lär elever att bemästra övningar i öppet vatten, som t.ex. övningarna i Open Water Diver-kursens utedyk, men även från övriga kurser.

- Bonus på Ban’s: Vi ser till att Du kan Din Divemasterteori genom att ge eleverna regelbundna test. De testen är ämnade att kontrollera Din kunskapsnivå så vi vet att Du är redo för examinationen.


Instructor Examination, I.E.

Instruktörsexaminationen – 3 dagar med PADI på Koh Tao

Ungefär en gång i månaden skickar PADI Asia Pacific några representanter till Koh Tao. Inte bara till Koh Tao, utan dessa PADI-representanter, s.k. examinatorer, reser runt till alla ställen i Thailand och övriga Asien, där det finns dykskolor som utbildar instruktörer. Vi schemalägger våra instruktörskurser så att en examination äger rum precis efter vi har avslutat en instruktörskurs. Under 3 avslappnade (men för vissa nervösa) dagar så får instruktörskandidaterna från öns alla IDC-Center visa för PADI att de besitter de kunskaper som förväntas av en PADI-instruktör. På instruktörsexaminationen får blir Du testad inom olika områden, som Du lär Dig under instruktörskursen:

 
Teori:
 • Du får göra ett skriftligt prov på PADIs standards och regler, med hjälp av Din instruktörsmanual.
  Vi lär Dig de bästa sätten att finna det Du söker i Din manual, under IDCn.
 • Du får göra skriftliga prov på Divemaster-teorin.
  Du får lära Dig denna teori redan i Divemaster-kursen, men under IDCn så dubbelkollar vi att Du kan den, och färskar upp minnet inom de områden Du kan tänkas ha glömt saker.

Praktisk undervisning:
 • Du får enligt den av PADI standardiserade mallen (som Du lär Dig under IDCn) för hur en teorilektion ska se ut, presentera ett ämne ur en slumpmässigt vald PADI kurs. Den mall som Du får lära Dig under IDCn.
 • Du får enligt den av PADI standardiserade mallen (som Du lär Dig under IDCn) för hur Du presenterar, lära ”elever” (som är Dina kurskamrater som spelar elever) att bemästra 2 slumpmässigt valda övningar i skyddat vatten, som t.ex. bassängövningar från Open Water Diver-kursen.
 • Du får enligt den av PADI standardiserade mallen (som Du lär Dig under IDCn) för hur Du presenterar, lära ”elever” (som är Dina kurskamrater som spelar elever) att bemästra 2 slumpmässigt valda övningar i öppet vatten, som t.ex. övningar från Open Water Diver-kursens utedyk, men även från övriga kurser.
Efter avslutad I.E: GRATTIS! Du är nu en PADI Open Water Scuba InstructorI.E. Pass Guarantee

PADI’s I.E. är tyvärr inte gratis. Den kostar 485 US Dollar, som betalas direkt till PADI. Detta för att täcka kostnader för PADI att skicka ut examinatorer mm. Om Du (mot förmodan) misslyckas med Din examination, så får Du din andra instruktörskurs GRATIS och VI BETALAR din nästa examination! Så säkra är vi på att Du kommer att lyckas med examinationen efter att ha gått instruktörskursen hos oss!

EFR Instructor inkluderat i IDC paketet

Efter IDC’n utbildar vi Dig även till Emergency First Response (EFR) Instructor, som ger Dig den nödvändiga kvalifikationen att undervisa hjärt-lungräddning och första hjälpen genom kursen Emergency First Response. Detta är relevant då Du, för att kunna undervisa PADI’s Rescue Diver-kurs, även måste kunna undervisa denna kurs. Detta program inkluderas alltså i alla IDCs.
“Always A Course Director”-garanti

När Du utbildar Dig till PADI Instruktör på många andra ställen så finns oftast begränsat antal Course Directors till hands. Arbetsbörden för den enskilde Course Directorn blir tung, och till sin hjälp måste Course Directorn ha IDC Staff Instructors och Master Instructors. PADI IDC Staff Instructors och PADI Master Instructors är kvaificerade att utföra vissa delar av en IDC, men har betydligt mindre erfarenhet och utbildning än en fullt kvalificerad PADI Course Director.
Hos oss har vi inte det problemet, då vi är 6 st PADI Course Directors på Ban’s varav två av oss talar svenska. Så vi kan garantera att: All utvärdering, alla föreläsningar, och all återkoppling mellan Dig som instruktörskandidat och läraren, alltid kommer att ske av en fullt kvalificerad PADI Course Director –
Detta är vår världsunika ”Always A Course Director”-garanti. Dessutom kan vi garantera att en svensktalande PADI Course Director alltid finns till hands för att svara på frågor, och översätta till svenska när Du behöver det.

I varje instruktörskurs ingår dessutom:

 • Förberedelsekurs – så kom i god tid innan Din utbildning börjar!
 • Assistant Instructor-kurs
 • Open Water Scuba Instructor-kurs
 • EFR Instructor-kurs
 • Översättning till svenska om Du skulle behöva det.
 • IDC Candidate Workbook (att äga en originalkopia är nödvändigt för att medverka på Instructor Examination, värde: US$55)
 • Gratis lunch under IDCn
 • Nöjesdykning 2 veckor innan IDCn börjar (max 2 dyk/dag)
 • Divemaster Refresher Course under 2 veckor innan IDC-kursen börjar. Detta inkluderar att du får sitta med på Divemaster-föreläsningarna och färska upp minnet på teorin. Du får assistera på kurser och förbättra Dina ledarskapsförmågor och öva på demonstrationsfärdigheter i skyddat vatten.
 • Lån av utrustning ingår i denna preparation, och under hela IDCn.
 • Tillgång till lån av PADI-material
 • IDC T-shirt
 • När Du är färdig instruktör får Du assistera på en kurs med en erfaren instruktör på Ban’s Diving.De olika instruktörsgraderna:

MSDT-Internship

Denna praktik börjar efter att Du blivit färdig instruktör, och här spenderar Du ännu mer tid på att undervisa i praktiken. Du får genomgå Internship-praktiken också och får utveckla en god undervisningserfarenhet. Detta sker genom att Du går sida vid sida med de erfarna instruktörerna på Ban’s Diving, och se olika undervisningsstilar och se olika tekniker för att hjälpa eleverna att uppnå färdighetskraven för de olika PADI-kurserna. Detta utvecklar hos Dig en undervisningserfarenhet på några veckor eller månader, som andra kanske får på fler år inom yrket. Inte nog med att Du blir erfaren inom din yrkesutövning, Du kan även bevisa denna skicklighet då Du kommer att bli den som certifierar eleverna, vilket registreras hos PADI och blir en merit när Du sedan söker jobb. När Du har utfärdat ett visst antal PADI-certifikat, så får Du med Din Course Director lära Dig att undervisa 5 olika PADI Specialties och som slutligt mål blir får Du byta ut Din titel som Open Water Scuba Instructor till den aktningsvärda titeln PADI Master Scuba Diver Trainer. En titel som indikerar erfarenhet och yrkesskicklighet, och öppnar upp ännu fler dörrar i dykindustrin.

Staff Instructor Course

En färdig PADI Master Scuba Diver Trainer kan sen praktisera på en IDC, och få insikt i jobbet som Course Director. Detta tar Dig upp till den övre toppen inom PADI-systemet, och är något som vi också erbjuder. För mer info om detta, kontakta PADI Course Director Assar Manuswin på info@dyka-i-thailand.se
Kontakt: Webmaster | Kursansvarig